Inversions reposició infraest. i béns ús general

Pressupost inicial / hab.

40,52 €
Pressupost actual / hab.: 58,63 €

Pressupost inicial

9,04 M€
Pressupost actual: 13,07 M€

% execució

15,69 %
Despesa real són 2,05 M€

% sobre el total del press.

5,56 %

Mitjana despesa provincial

1,21 M€

Sobre aquesta partida

Aquest article recollirà les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article anterior, que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 100,00% 9,04 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.