Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

1,82 €
Pressupost actual / hab.: 1,82 €

Pressupost inicial

406.415 €
Pressupost actual: 406.415 €

% execució

644,08 %
Ingrés real són 2,62 M€

% sobre el total del press.

0,17 %

Mitjana ingrés provincial

320.676,71 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 4,64% 18.845 €
Interessos de dipòsits 0,00% 0 €
Dividends i participació en beneficis 0,00% 0 €
Rendes de béns immobles 8,06% 32.765 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 87,30% 354.805 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.