Productes de concessions i aprofitaments especials

Pressupost inicial / hab.

1,59 €
Pressupost actual / hab.: 1,59 €

Pressupost inicial

354.805 €
Pressupost actual: 354.805 €

% execució

150,88 %
Ingrés real són 535.339,56 €

% sobre el total del press.

0,15 %

Mitjana ingrés provincial

329.584,02 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De concessions adm. amb contraprestació periòdica 85,60% 303.704 €
Dret de superfície amb contraprestació periòdica 0,00% 0 €
Altres concessions i aprofitaments 14,40% 51.101 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.