Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

129,11 €
Pressupost actual / hab.: 135,12 €

Pressupost inicial

28,79 M€
Pressupost actual: 30,13 M€

% execució

94,88 %
Despesa real són 28,59 M€

% sobre el total del press.

12,82 %

Mitjana despesa provincial

5,06 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 72,95% 21 M€
Informació bàsica i estadística 8,15% 2,35 M€
Participació ciutadana 9,21% 2,65 M€
Atenció als ciutadans 9,04% 2,6 M€
Imprevistos i funcions no classificades 0,65% 188.090 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 75,47% 21,73 M€
Despeses corrents en béns i serveis 20,54% 5,91 M€
Transferències corrents 1,10% 316.363 €
Fons de contingència i altres imprevistos 0,65% 188.090 €
Inversions reals 1,56% 450.000 €
Actius financers 0,68% 195.995 €