Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

3,75 €
Pressupost actual / hab.: 13,77 €

Pressupost inicial

807.030 €
Pressupost actual: 2,96 M€

% execució

55,37 %
Despesa real són 1,64 M€

% sobre el total del press.

1,66 %

Mitjana despesa provincial

413.543,18 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 1,77% 14.300 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 50,56% 408.000 €
Elements de transport 37,17% 300.000 €
Mobiliari 2,72% 21.975 €
Equips per a processos d'informació 7,78% 62.755 €
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.