Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

1,72 €
Pressupost actual / hab.: 6,99 €

Pressupost inicial

371.030 €
Pressupost actual: 1,51 M€

% execució

56,42 %
Despesa real són 849.296,16 €

% sobre el total del press.

0,89 %

Mitjana despesa provincial

297.040,03 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 3,85% 14.300 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 86,79% 322.000 €
Elements de transport 0,00% 0 €
Mobiliari 5,92% 21.975 €
Equips per a processos d'informació 3,44% 12.755 €
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.