Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

0,49 €
Pressupost actual / hab.: 13,74 €

Pressupost inicial

105.000 €
Pressupost actual: 2,96 M€

% execució

37,21 %
Despesa real són 1,1 M€

% sobre el total del press.

1,94 %

Mitjana despesa provincial

651.024,05 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 0,00% 0 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 95,24% 100.000 €
Elements de transport 0,00% 0 €
Mobiliari 4,76% 5.000 €
Equips per a processos d'informació 0,00% 0 €
Projectes complexos 0,00% 0 €
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.