Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

10,24 €
Pressupost actual / hab.: 22,08 €

Pressupost inicial

2,3 M€
Pressupost actual: 4,95 M€

% execució

50,37 %
Despesa real són 2,49 M€

% sobre el total del press.

2,00 %

Mitjana despesa provincial

641.319,03 €

Sobre aquesta partida

Ha de recollir les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis», que siguin conseqüència de rehabilitació o de reposició, inclosos els que corresponguin a reparacions importants que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o allargament de la vida útil del bé. Les definicions dels elements a què es refereixen els diferents conceptes inclosos en el present article són idèntiques a les recollides en l'anterior article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 95,64% 2,2 M€
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 4,36% 100.000 €
Mobiliari 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.