Inversions reposició infraest. i béns ús general

Pressupost inicial / hab.

63,38 €
Pressupost actual / hab.: 96,38 €

Pressupost inicial

14,21 M€
Pressupost actual: 21,6 M€

% execució

48,73 %
Despesa real són 10,53 M€

% sobre el total del press.

8,74 %

Mitjana despesa provincial

720.587,27 €

Sobre aquesta partida

Aquest article recollirà les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article anterior, que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 100,00% 14,21 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.