Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

13,43 €
Pressupost actual / hab.: 35,01 €

Pressupost inicial

3,01 M€
Pressupost actual: 7,85 M€

% execució

46,08 %
Despesa real són 3,62 M€

% sobre el total del press.

3,18 %

Mitjana despesa provincial

560.744,12 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 3,35% 100.800 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 12,46% 375.000 €
Elements de transport 3,32% 100.000 €
Mobiliari 0,14% 4.343 €
Equips per a processos d'informació 0,20% 6.000 €
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis 80,53% 2,42 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.