Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

52,05 €
Pressupost actual / hab.: 104,44 €

Pressupost inicial

11,48 M€
Pressupost actual: 23,03 M€

% execució

56,57 %
Despesa real són 13,03 M€

% sobre el total del press.

11,09 %

Mitjana despesa provincial

585.176,35 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 46,06% 5,29 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 31,91% 3,66 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 15,06% 1,73 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 2,18% 250.000 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 4,79% 550.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.