Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

7,84 €
Pressupost actual / hab.: 23,32 €

Pressupost inicial

1,73 M€
Pressupost actual: 5,14 M€

% execució

56,77 %
Despesa real són 2,92 M€

% sobre el total del press.

2,48 %

Mitjana despesa provincial

496.783,46 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 15,29% 264.300 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 65,18% 1,13 M€
Elements de transport 17,35% 300.000 €
Mobiliari 1,39% 23.975 €
Equips per a processos d'informació 0,80% 13.755 €
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.