Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

93,71 €

Pressupost inicial

19,94 M€

% execució

237,28 %
Despesa real són 47,3 M€

% sobre el total del press.

10,85 %

Mitjana despesa provincial

1,14 M€

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 75,85% 15,12 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 7,01% 1,4 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 17,14% 3,42 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.