Productes de concessions i aprofitaments especials

Pressupost inicial / hab.

1,16 €
Pressupost actual / hab.: 1,47 €

Pressupost inicial

248.715 €
Pressupost actual: 315.351,48 €

% execució

176,99 %
Ingrés real són 558.145,01 €

% sobre el total del press.

0,20 %

Mitjana ingrés provincial

502.869,43 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De concessions adm. amb contraprestació periòdica 45,40% 112.915 €
Dret de superfície amb contraprestació periòdica 0,00% 0 €
Altres concessions i aprofitaments 54,60% 135.800 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.