Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

1,98 €
Pressupost actual / hab.: 1,98 €

Pressupost inicial

444.506 €
Pressupost actual: 444.506 €

% execució

342,45 %
Ingrés real són 1,52 M€

% sobre el total del press.

0,18 %

Mitjana ingrés provincial

333.300,16 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 14,70% 65.351 €
Interessos de dipòsits 0,00% 0 €
Dividends i participació en beneficis 0,00% 0 €
Rendes de béns immobles 7,44% 33.050 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 77,86% 346.105 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.