Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

1,86 €
Pressupost actual / hab.: 1,86 €

Pressupost inicial

415.960 €
Pressupost actual: 415.960 €

% execució

91,77 %
Ingrés real són 381.723 €

% sobre el total del press.

0,19 %

Mitjana ingrés provincial

524.475,7 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 5,65% 23.500 €
Interessos de dipòsits 0,50% 2.100 €
Rendes de béns immobles 7,81% 32.500 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 86,03% 357.860 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.