Productes de concessions i aprofitaments especials

Pressupost inicial / hab.

1,60 €
Pressupost actual / hab.: 1,60 €

Pressupost inicial

357.860 €
Pressupost actual: 357.860 €

% execució

89,08 %
Ingrés real són 318.779,68 €

% sobre el total del press.

0,16 %

Mitjana ingrés provincial

312.014,66 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De concessions adm. amb contraprestació periòdica 85,72% 306.760 €
Dret de superfície amb contraprestació periòdica 0,00% 0 €
Altres concessions i aprofitaments 14,28% 51.100 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.