Productes de concessions i aprofitaments especials

Pressupost inicial / hab.

1,78 €
Pressupost actual / hab.: 1,78 €

Pressupost inicial

392.751 €
Pressupost actual: 392.751 €

% execució

190,13 %
Ingrés real són 746.752,43 €

% sobre el total del press.

0,19 %

Mitjana ingrés provincial

479.536,49 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De concessions adm. amb contraprestació periòdica 87,17% 342.374 €
Dret de superfície amb contraprestació periòdica 0,00% 0 €
Altres concessions i aprofitaments 12,83% 50.377 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.