Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

88,54 €
Pressupost actual / hab.: 96,50 €

Pressupost inicial

19,84 M€
Pressupost actual: 21,63 M€

% execució

94,84 %
Despesa real són 20,51 M€

% sobre el total del press.

9,20 %

Mitjana despesa provincial

2,25 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Indústria i energia 10,64% 2,11 M€
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 21,57% 4,28 M€
Transport públic 47,30% 9,39 M€
Investigació, desenvolupament i innovació 0,00% 0 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 20,48% 4,06 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,53% 4,07 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,79% 2,14 M€
Transferències corrents 61,51% 12,21 M€
Transferències de capital 7,17% 1,42 M€