Biblioteques públiques

Pressupost inicial / hab.

9,60 €

Pressupost inicial

2,07 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

1,23 %

Mitjana despesa provincial

279.744,41 €

Sobre aquesta partida

Biblioteques Públiques.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Biblioteques i arxius.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 79,69% 1,65 M€
Despeses corrents en béns i serveis 18,82% 388.840 €
Transferències corrents 0,76% 15.800 €
Inversions reals 0,73% 15.000 €