T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

35,39 €
Pressupost actual / hab.: 35,39 €

Pressupost inicial

7,92 M€
Pressupost actual: 7,92 M€

% execució

97,79 %
Ingrés real són 7,74 M€

% sobre el total del press.

3,65 %

Mitjana ingrés provincial

1,76 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 47,69% 3,78 M€
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 41,69% 3,3 M€
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses 5,05% 400.000 €
Taxes per aprofitament del vol 0,00% 0 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 5,56% 440.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.