T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

34,98 €
Pressupost actual / hab.: 34,98 €

Pressupost inicial

7,72 M€
Pressupost actual: 7,72 M€

% execució

99,82 %
Ingrés real són 7,7 M€

% sobre el total del press.

3,72 %

Mitjana ingrés provincial

820.054,16 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 46,99% 3,63 M€
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 43,42% 3,35 M€
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses 4,99% 385.000 €
Taxes per aprofitament del vol 0,00% 0 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 4,60% 355.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.