T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

29,13 €
Pressupost actual / hab.: 29,13 €

Pressupost inicial

6,37 M€
Pressupost actual: 6,37 M€

% execució

102,21 %
Ingrés real són 6,51 M€

% sobre el total del press.

3,26 %

Mitjana ingrés provincial

817.032,91 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 44,38% 2,83 M€
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 43,75% 2,79 M€
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses 5,66% 360.000 €
Taxes per aprofitament del vol 0,00% 0 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 6,21% 395.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.