T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

27,99 €
Pressupost actual / hab.: 27,99 €

Pressupost inicial

6,06 M€
Pressupost actual: 6,06 M€

% execució

107,10 %
Ingrés real són 6,49 M€

% sobre el total del press.

3,25 %

Mitjana ingrés provincial

801.597,08 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 44,31% 2,68 M€
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 45,98% 2,79 M€
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses 5,78% 350.000 €
Taxes per aprofitament del vol 0,00% 0 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 3,94% 238.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.