T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

27,95 €
Pressupost actual / hab.: 27,95 €

Pressupost inicial

6,01 M€
Pressupost actual: 6,01 M€

% execució

104,36 %
Ingrés real són 6,27 M€

% sobre el total del press.

3,36 %

Mitjana ingrés provincial

806.251,06 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 44,41% 2,67 M€
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 46,32% 2,79 M€
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses 4,99% 300.000 €
Taxes per aprofitament del vol 0,00% 0 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 4,28% 257.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.