T. prestació serveis públics carac. social i pref.

Pressupost inicial / hab.

17,72 €
Pressupost actual / hab.: 17,72 €

Pressupost inicial

3,96 M€
Pressupost actual: 3,96 M€

% execució

60,71 %
Ingrés real són 2,41 M€

% sobre el total del press.

1,82 %

Mitjana ingrés provincial

464.928,52 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent, entenent per tals els inclosos a l'àrea de despesa 2 i 3 de la classificació per programes, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies descrites en l'article anterior.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis assistencials 15,46% 612.675 €
Serveis educatius 67,23% 2,66 M€
Serveis esportius 9,84% 390.000 €
Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent 7,46% 295.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.