T. prestació serveis públics carac. social i pref.

Pressupost inicial / hab.

16,18 €
Pressupost actual / hab.: 16,18 €

Pressupost inicial

3,48 M€
Pressupost actual: 3,48 M€

% execució

102,93 %
Ingrés real són 3,58 M€

% sobre el total del press.

1,95 %

Mitjana ingrés provincial

291.508,72 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent, entenent per tals els inclosos a l'àrea de despesa 2 i 3 de la classificació per programes, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies descrites en l'article anterior.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis assistencials 12,36% 430.000 €
Serveis educatius 72,06% 2,51 M€
Serveis esportius 10,64% 370.460 €
Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent 4,94% 171.850 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.