T. prestació serveis públics carac. social i pref.

Pressupost inicial / hab.

16,92 €
Pressupost actual / hab.: 16,92 €

Pressupost inicial

3,64 M€
Pressupost actual: 3,64 M€

% execució

97,82 %
Ingrés real són 3,56 M€

% sobre el total del press.

2,16 %

Mitjana ingrés provincial

288.250,4 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent, entenent per tals els inclosos a l'àrea de despesa 2 i 3 de la classificació per programes, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies descrites en l'article anterior.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis assistencials 11,53% 420.000 €
Serveis educatius 73,75% 2,69 M€
Serveis esportius 10,17% 370.460 €
Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent 4,54% 165.350 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.