Sanitat

Pressupost inicial / hab.

5,94 €
Pressupost actual / hab.: 8,34 €

Pressupost inicial

1,28 M€
Pressupost actual: 1,8 M€

% execució

94,94 %
Despesa real són 1,71 M€

% sobre el total del press.

1,17 %

Mitjana despesa provincial

291.869,54 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 34,73% 444.704 €
Accions públiques relatives a la salut 65,27% 835.606 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 77,82% 996.290 €
Despeses corrents en béns i serveis 11,79% 150.915 €
Transferències corrents 10,40% 133.105 €