Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

165,21 €

Pressupost inicial

35,31 M€

% execució

93,07 %
Despesa real són 32,86 M€

% sobre el total del press.

22,03 %

Mitjana despesa provincial

682.971,17 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 3,85% 1,36 M€
Reparacions, manteniment i conservació 16,62% 5,87 M€
Material, subministraments i d'altres 78,49% 27,71 M€
Indemnitzacions per raó del servei 1,04% 365.530 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.