P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes

Pressupost inicial / hab.

6,53 €

Pressupost inicial

1,41 M€

% execució

118,29 %
Despesa real són 1,66 M€

% sobre el total del press.

0,79 %

Mitjana despesa provincial

182.046,86 €

Sobre aquesta partida

Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Protecció i millora del medi ambient.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 66,95% 940.640 €
Despeses corrents en béns i serveis 21,99% 308.900 €
Transferències corrents 0,39% 5.500 €
Inversions reals 10,68% 150.000 €