Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

350,27 €
Pressupost actual / hab.: 350,27 €

Pressupost inicial

78,5 M€
Pressupost actual: 78,5 M€

% execució

95,34 %
Ingrés real són 74,84 M€

% sobre el total del press.

31,78 %

Mitjana ingrés provincial

9,77 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,71% 560.000 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 76,89% 60,36 M€
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) 0,17% 131.085 €
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 12,64% 9,92 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 9,59% 7,53 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.