Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

362,33 €
Pressupost actual / hab.: 362,33 €

Pressupost inicial

81,03 M€
Pressupost actual: 81,03 M€

% execució

96,01 %
Ingrés real són 77,8 M€

% sobre el total del press.

37,32 %

Mitjana ingrés provincial

17,07 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,66% 537.865 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 69,34% 56,18 M€
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) 0,16% 131.090 €
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 13,01% 10,54 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 16,83% 13,64 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.