Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

328,12 €
Pressupost actual / hab.: 328,12 €

Pressupost inicial

71,71 M€
Pressupost actual: 71,71 M€

% execució

102,89 %
Ingrés real són 73,78 M€

% sobre el total del press.

36,70 %

Mitjana ingrés provincial

8,95 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,75% 537.865 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 70,60% 50,62 M€
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) 0,18% 131.090 €
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 15,13% 10,85 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 13,34% 9,57 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.