Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

322,12 €
Pressupost actual / hab.: 322,12 €

Pressupost inicial

69,72 M€
Pressupost actual: 69,72 M€

% execució

105,51 %
Ingrés real són 73,56 M€

% sobre el total del press.

37,45 %

Mitjana ingrés provincial

8,59 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,01% 10.000 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 73,48% 51,23 M€
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) 0,19% 131.090 €
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 15,56% 10,85 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 10,75% 7,49 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.