Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

320,04 €
Pressupost actual / hab.: 320,04 €

Pressupost inicial

68,85 M€
Pressupost actual: 68,85 M€

% execució

106,05 %
Ingrés real són 73,01 M€

% sobre el total del press.

38,50 %

Mitjana ingrés provincial

8,61 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,01% 10.000 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 75,61% 52,05 M€
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) 0,19% 131.090 €
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 15,64% 10,77 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 8,54% 5,88 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.