Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

303,66 €
Pressupost actual / hab.: 303,66 €

Pressupost inicial

65,35 M€
Pressupost actual: 65,35 M€

% execució

103,95 %
Ingrés real són 67,94 M€

% sobre el total del press.

38,77 %

Mitjana ingrés provincial

8,15 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,02% 10.000 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 76,04% 49,69 M€
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) 0,00% 0 €
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 16,63% 10,87 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 7,31% 4,78 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.