Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

410,97 €
Pressupost actual / hab.: 429,51 €

Pressupost inicial

91,65 M€
Pressupost actual: 95,78 M€

% execució

99,95 %
Despesa real són 95,74 M€

% sobre el total del press.

43,65 %

Mitjana despesa provincial

1,31 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 0,93% 847.896 €
Personal eventual 0,44% 401.951 €
Personal funcionari 56,94% 52,19 M€
Personal laboral 10,90% 9,99 M€
Un altre personal 0,00% 0 €
Incentius al rendiment 9,58% 8,78 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 21,21% 19,44 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.