Personal funcionari

Pressupost inicial / hab.

234,02 €
Pressupost actual / hab.: 240,22 €

Pressupost inicial

52,19 M€
Pressupost actual: 53,57 M€

% execució

96,97 %
Despesa real són 51,95 M€

% sobre el total del press.

24,41 %

Mitjana despesa provincial

6,07 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius del personal funcionari (retribucions bàsiques, complementàries i en espècie), inclòs el que estigui realitzant pràctiques, dins d'un procés selectiu.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 38,73% 20,21 M€
Retribucions complementàries 60,66% 31,66 M€
Sous del grup A1 0,61% 319.073 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.