Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

387,78 €
Pressupost actual / hab.: 399,45 €

Pressupost inicial

85,53 M€
Pressupost actual: 88,1 M€

% execució

99,98 %
Despesa real són 88,09 M€

% sobre el total del press.

42,43 %

Mitjana despesa provincial

1,11 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 0,81% 695.003 €
Personal eventual 0,22% 188.991 €
Personal funcionari 57,70% 49,35 M€
Personal laboral 11,01% 9,42 M€
Incentius al rendiment 9,54% 8,16 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 20,72% 17,72 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.