Personal funcionari

Pressupost inicial / hab.

223,74 €
Pressupost actual / hab.: 224,18 €

Pressupost inicial

49,35 M€
Pressupost actual: 49,44 M€

% execució

96,49 %
Despesa real són 47,71 M€

% sobre el total del press.

23,81 %

Mitjana despesa provincial

3,51 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius del personal funcionari (retribucions bàsiques, complementàries i en espècie), inclòs el que estigui realitzant pràctiques, dins d'un procés selectiu.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 37,84% 18,67 M€
Retribucions complementàries 61,92% 30,55 M€
Sous del grup A1 0,24% 120.619 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.