Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

335,88 €
Pressupost actual / hab.: 340,98 €

Pressupost inicial

72,29 M€
Pressupost actual: 73,38 M€

% execució

99,93 %
Despesa real són 73,33 M€

% sobre el total del press.

43,54 %

Mitjana despesa provincial

885.580,39 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 0,95% 684.387 €
Personal eventual 0,33% 241.861 €
Personal funcionari 56,16% 40,59 M€
Personal laboral 12,94% 9,35 M€
Incentius al rendiment 9,93% 7,18 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 19,69% 14,23 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.