Personal funcionari

Pressupost inicial / hab.

188,62 €
Pressupost actual / hab.: 191,17 €

Pressupost inicial

40,59 M€
Pressupost actual: 41,14 M€

% execució

98,95 %
Despesa real són 40,71 M€

% sobre el total del press.

24,41 %

Mitjana despesa provincial

2,86 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius del personal funcionari (retribucions bàsiques, complementàries i en espècie), inclòs el que estigui realitzant pràctiques, dins d'un procés selectiu.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 39,82% 16,17 M€
Retribucions complementàries 59,93% 24,33 M€
Sous del grup A1 0,25% 101.078 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.