Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

328,26 €
Pressupost actual / hab.: 328,04 €

Pressupost inicial

70,75 M€
Pressupost actual: 70,7 M€

% execució

99,35 %
Despesa real són 70,24 M€

% sobre el total del press.

41,11 %

Mitjana despesa provincial

1,06 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 0,95% 673.638 €
Personal eventual 0,33% 232.979 €
Personal funcionari 55,43% 39,21 M€
Personal laboral 13,21% 9,35 M€
Incentius al rendiment 9,76% 6,9 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 20,32% 14,38 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.