Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

262,64 €
Pressupost actual / hab.: 264,98 €

Pressupost inicial

56,48 M€
Pressupost actual: 56,98 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 56,98 M€

% sobre el total del press.

36,41 %

Mitjana despesa provincial

899.830,11 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,18% 666.618 €
Personal eventual 0,41% 233.011 €
Personal funcionari 64,72% 36,56 M€
Personal laboral 3,96% 2,24 M€
Incentius al rendiment 10,05% 5,68 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 19,67% 11,11 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.