Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

269,58 €
Pressupost actual / hab.: 268,39 €

Pressupost inicial

58,14 M€
Pressupost actual: 57,89 M€

% execució

93,98 %
Despesa real són 54,4 M€

% sobre el total del press.

37,83 %

Mitjana despesa provincial

1,05 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,11% 645.504 €
Personal eventual 0,40% 233.011 €
Personal funcionari 63,59% 36,98 M€
Personal laboral 4,34% 2,52 M€
Incentius al rendiment 10,64% 6,19 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 19,92% 11,58 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.