Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

84,02 €
Pressupost actual / hab.: 86,35 €

Pressupost inicial

18,08 M€
Pressupost actual: 18,58 M€

% execució

92,65 %
Despesa real són 17,21 M€

% sobre el total del press.

10,39 %

Mitjana despesa provincial

3,59 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 75,55% 13,66 M€
Informació bàsica i estadística 3,19% 576.267 €
Participació ciutadana 8,65% 1,56 M€
Atenció als ciutadans 11,57% 2,09 M€
Imprevistos i funcions no classificades 1,04% 188.090 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 71,34% 12,9 M€
Despeses corrents en béns i serveis 21,83% 3,95 M€
Transferències corrents 2,04% 368.548 €
Fons de contingència i altres imprevistos 1,04% 188.090 €
Inversions reals 2,67% 482.000 €
Actius financers 1,08% 195.995 €