Passius financers

Pressupost inicial / hab.

52,61 €
Pressupost actual / hab.: 60,74 €

Pressupost inicial

11,79 M€
Pressupost actual: 13,61 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 13,61 M€

% sobre el total del press.

5,79 %

Mitjana ingrés provincial

4,36 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 11,79 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.