Actius financers

Pressupost inicial / hab.

27,81 €
Pressupost actual / hab.: 27,81 €

Pressupost inicial

6,2 M€
Pressupost actual: 6,2 M€

% execució

0,00 %
Ingrés real són 0 €

% sobre el total del press.

2,51 %

Mitjana ingrés provincial

275.270,39 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. préstecs i bestretes conc. al sector públic 5,32% 329.710 €
Reint. de préstecs de fora del sector públic 3,16% 196.000 €
Romanent de tresoreria 91,52% 5,68 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.