De l'exterior

Pressupost inicial / hab.

0,00 €
Pressupost actual / hab.: 0,58 €

Pressupost inicial

0 €
Pressupost actual: 124.055,52 €

% execució

162,74 %
Ingrés real són 201.882,8 €

% sobre el total del press.

0,07 %

Mitjana ingrés provincial

209.052,76 €

Sobre aquesta partida

Es recullen, detallats, els ingressos per transferències de capital rebuts de les institucions de la Unió Europea, i, de manera conjunta, els procedents, si escau, d'altres institucions i organitzacions internacionals, així com d'agents situats fora del territori nacional o amb estatut d'extraterritorialitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Del Fons de desenvolupament regional NaN% 0 €
Del Fons de cohesió NaN% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.